Δικαιολογητικά και δαπάνες για την ανανέωση του διπλώματος και των σωστικών

naytis

Χαμός γίνεται εδώ και περίπου ένα χρόνο με την ανανέωση του διπλώματος και των σωστικών και αναμένεται η επιδείνωση της κατάστασης μέχρι το τέλος του 2016, όπου και λήγει η προθεσμία (αν δεν πάρει κάποια παράταση) για την ανανέωση των παραπάνω.
Μην αμελήσετε για την εγγραφή σας γιατί ειδικά στα σωστικά Ασπροπύργου οι διαθέσιμες ημερομηνίες είναι μετά από 2-3 μήνες…
Δείτε παρακάτω τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή σας και το κόστος για ανανέωση του διπλώματος.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται

1. Αίτηση.
2. Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και 8μηνη υπηρεσία εντός της τετραετίας.
3. Το πρωτότυπο δίπλωμα.
4. Επιτυχή αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα του ΚΕΣΕΝ για την προσαρμογή γνώσεων σύμφωνα με τις αναθεωρημένες ΔΣ STCW (Manila 2010).
5. Τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες.
6. Πιστοποιητικό ιατρικής μέριμνας για τους Πλοιάρχους Β’ τάξης.
7. Πιστοποιητικό GMDSS εάν δεν υπάρχει.
8. Πιστοποιητικό προχωρημένων ωστικών.
9. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ (δεν απαιτείται όταν έχει κατατεθεί στο προηγούμενο δίπλωμα).
10. Κάρτα υγειάς σε ισχύ.

Δαπάνη για απόκτηση διπλώματος

1. Διατιμημένο έντυπο κατάλληλου πιστοποιητικού (Κ.Π) 55,00 ευρώ.
2. Απόδειξη διπλότυπου από δημόσιο ταμείο ή παράβολο χαρτοσήμου 15,00 ευρώ
3. Διατιμημένο έντυπο διπλώματος (τίτλος) είναι προαιρετικός 55,00 ευρώ
4. Απόδειξη διπλότυπου από δημόσιο ταμείο ή παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ

Πηγή: e-nautilia.gr

Leave a Comment

A creation of the people of marinall.gr